top of page

Algemene verkoopsvoorwaarden

De huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling of transactie op de website www.jackino.be met betrekking tot de producten van het merk Jackino. De website www.jackino.be wordt beheerd en bestuurd door Dominique De Geynst gevestigd te Diepenbeemd 47 te 1650 Beersel - België, ondernemingsnummer BE 859 859 171 die optreedt als verkoper van haar producten..

 

Door een bestelling te plaatsen op www.jackino.be, aanvaardt de klant de huidige verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Indien er wijzigingen worden aangebracht in de algemene verkoopvoorwaarden, zullen deze alleen van toepassing zijn op bestellingen die na de datum van de wijziging worden geplaatst.

 

Hoe bestellen?

 

Om een bestelling te plaatsen op de website www.jackino.be, moet de klant meerderjarig zijn en over een kredietkaart beschikken. Bestellingen worden ontvangen en aanvaard zolang de voorraad strekt. Jackino zal de klant zo spoedig mogelijk informeren indien het/de bestelde artikel(en) niet meer leverbaar is/zijn, en zal de prijs terugbetalen door creditering van de bankrekening van de klant.

 

Productafbeeldingen- en informatie

 

De kleuren van de producten op de foto's kunnen afwijken van de werkelijke kleuren van de producten. Jackino kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten in de tekst, foto's of andere informatie met betrekking tot de producten.

 

Orderbevestiging

 

Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant per e-mail een ontvangstbevestiging van de bestelling, met vermelding van het bestelnummer en de tijdens de bestelling geregistreerde gegevens.

 

Wij raden onze klanten aan de gegevens die zij bij de bestelling hebben ingevoerd, te controleren en de gegevens van hun bestelling op papier of digitaal te bewaren. Jackino kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de gegevens van de klant en de gevolgen daarvan in de vorm van vertragingen of fouten bij de levering. Elke herverzending als gevolg van een dergelijke fout zal aan de klant worden aangerekend.

Prijs, leveringskosten en belastingen

 

De prijzen vermeld op www.jackino.be zijn uitgedrukt in euro, inclusief alle taksen (dus inclusief btw) en zijn enkel geldig voor bestellingen geplaatst op de website www.jackino.be. Deze prijzen zijn geldig op het moment dat ze door de klant worden geraadpleegd. De prijzen die op het ogenblik van de bestelling van de klant worden aangegeven, zijn, onder voorbehoud van de beschikbare voorraden, weliswaar onderhevig aan wijzigingen, maar zijn de huidige prijs voor die klant.

 

Bezorgkosten zijn niet inbegrepen. Eventuele leveringskosten of belastingen zullen duidelijk worden aangegeven op het ogenblik van de bestelling.

Betalingswijze

 

De klant betaalt zijn bestelling door middel van de betaalmethoden die beschikbaar zijn op www.jackino.be. De leveringsdatum wordt berekend vanaf de ontvangst van de betaling. Jackino zal zijn uiterste best doen om de leveringsdatum te respecteren, maar beperkingen kunnen leiden tot een vertraging van de afgegeven datum,

 

Jackino behoudt zich het recht voor om bestellingen of leveringen op te schorten in geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling.

 

Herroepingsrecht, terugbetaling of ruilvoorwaarden

 

De klant heeft vanaf de effectieve datum van levering 14 kalenderdagen de tijd om Jackino op de hoogte te stellen van zijn herroepingsrecht. De klant dient een e-mail te sturen naar hello@jackino.be of per post naar Diepenbeemd 47, 1650 Beersel - België om een retourzending aan te vragen.

 

Het geretourneerde product moet zich in de originele staat bevinden. Het mag niet gebruikt of gewassen zijn, noch mag het ook maar een minimale degradatie hebben ondergaan. De vervanging of terugbetaling kan pas plaatsvinden na ontvangst van de producten die worden teruggenomen. In geval van terugbetaling zal het bedrag dat overeenstemt met het teruggezonden product aan de klant worden terugbetaald, met uitzondering van de verzendingskosten die ten laste van de klant zijn.  

 

Indien het product niet door Jackino wordt ontvangen of niet in originele staat is of beschadigd is, behoudt Jackino zich het recht voor het product aan de klant te retourneren zonder de mogelijkheid van omruiling of terugbetaling of om eventuele reparatiekosten in rekening te brengen.

 

Als het verzoek tot omruiling het gevolg is van een fout in de bestelling van de klant, betaalt de klant de volledige leveringskosten (retour naar Jackino en retour naar de klant). Na ontvangst van de te ruilen artikelen zal Jackino het nieuwe of gelijkwaardige product terugsturen.

 

In geval van fabricagefouten en herstellingen

 

Fabricagefouten moeten uiterlijk één werkdag na de feitelijke leveringsdatum worden gemeld. Elke claim die na deze termijn wordt ingediend, is ongeldig. De klant dient een e-mail te sturen naar hello@jackino.be of per post naar Diepenbeemd 47, 1650 Beersel - België om zijn opmerkingen kenbaar te maken.   

 

Als de fabricagefout bevestigd wordt, zal het product naar de werkplaats worden gestuurd of worden vervangen, afhankelijk van de beslissing van het Jackino-team. De herstelling of omruiling door een nieuw product is gratis, onder voorbehoud van bevestiging van het fabricagefout. Het product wordt dan op kosten van Jackino aan de klant geretourneerd.

 

Als de fabricagefout niet wordt bevestigd of het product niet kan worden hersteld en het te wijten is aan slijtage, onjuist gebruik van producten zoals schoonmaakmiddel of onopzettelijke schade, wordt het product geretourneerd zoals het is aan de klant op kosten van Jackino.

.

Verantwoordelijkheden

 

De kleuren van de producten op de foto's kunnen afwijken van de werkelijke kleuren van de producten. Jackino kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de tekst, foto's of andere informatie met betrekking tot de producten.

 

De verkoopvoorwaarden omschrijven de verplichtingen en aansprakelijkheid van Jackino met betrekking tot de bestelling en levering van producten. Daarna is Jackino niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van verkeerd gebruik of niet goed functioneren van de producten. De aansprakelijkheid van Jackino is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de bestelling.

 

Privacybeleid

 

De gegevens die naar www.jackino.be worden gestuurd, zijn vertrouwelijk. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven en worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw bestelling en voor communicatie vanuit Jackino, met name in het kader van informatiebrieven of e-mails.

bottom of page